برگزاری کارگاه های تخصصی در آموزشگاه آزاد سینمایی ماد  

 • ​کارگاه تخصصی ارتباط فیلمبرداری و کارگردانی
 • کارگاه تخصصی ارتباط فیلمبرداری و طراحی صحنه
 • کارگاه تخصصی ارتباط فیلمبرداری و طراحی لباس  
 • کارگاه تخصصی ارتباط فیلمبرداری و طراحی گریم  
 • کارگاه تخصصی ارتباط فیلمبرداری و دستیار فیلمبردار
 • کارگاه تخصصی ارتباط فیلمبرداری و جلوه های ویژه میدانی
 • کارگاه تخصصی ارتباط فیلمبرداری و صدابرداری
 • کارگاه تخصصی ارتباط فیلمبرداری و عکاسی
 • کارگاه تخصصی ارتباط فیلمبرداری و بازیگری
 • کارگاه تخصصی ارتباط فیلمبرداری و تدوین
 • کارگاه تخصصی ارتباط فیلمبرداری و جلوه های ویژه بصری
 • کارگاه تخصصی ارتباط فیلمبرداری و اصلاح رنگ
 • کارگاه تخصصی ارتباط فیلمبرداری و کارگردانی مستند