ارائه متفاوت ترین متدهای آموزشی

​آموزشگاه تخصصی ماد از پایه تمام مراحل فیلمبرداری زیر نظر معتربرترین و فعالترین فیلمبردارهای سینما را به هنرجو آموزش میدهد و نفرات فعال وارد گروه های فیلمبرداری سینمای ایران میشوند