درباره آموزشگاه آزاد سینمایی ماد

​عدم توجه كافي به مبحث آموزش هنر در نظام آموزشي كشور که اصولا تضمینی برای ورود به بازار کار ندارد و به دلیل  اینکه اکثر اساتید حرفه ای سینما دارای فعالیت مستمر در حوزه تخصصی خود میباشند و اصولا شرایط همکاری  جهت تدریس در دانشگاهها را ندارند  و از سو دیگر تمایل  هنرجویان جهت یادگیری تخصصی و به روز عکاسی و فیلمبرداری که هر روز در حال تغعیر میباشد نیاز به تاسیس آموزشگاهی که هدف آن آموزش به روزی که زیر شاخه های مهم و متعددی دارد و اصولا در آموزشگاه های دیگر یا مراکز دانشگاهی به آن نمیپردازند احساس میشود.
 
طرح حاضربه احداث اولین و تنها آموزشگاه تخصصی فیلمبرداری سینما در ایران میپردازد.
و برنامه بلند مدت برای ارتباط با فیلمبرداران مطرح دنیا جهت نشست های آموزشی و عملی مشترک  را دارد. 

دوره های ما