سرفصل های محتوای کارگاه
نورتابنده و نور بازتابنده​​​​​​​
واحدهای سنجش نور تابنده و نور بازتابیده
نورسنجی و نوردهی سنجی
ابزارهای نوردهی سنجی
نورسنج تابشی
نورسنج بازتابی
انواع نورسنج بازتابی
روش نورسنجی تابشی
دلایل انجام نورسنجی تابشی
دلایل انجام نورسنجی بازتابی
انواع روش های نورسنجی بازتابی
زون سیستم در فیلمبرداری
داینامیک رنج و نورسنجی
تداوم نوردهی و کنتراست نماها

​کارگاه آموزشی ارزیابی تصویر

استاد مرتضی جان بخش  

مدت زمان : 12 ساعت
 

پیش ثبت نام