​​ایرج عاشوری
مدیر فیلمبرداری 
​​​​​​​​​​​​​​
متولد سال 1345 در همدان و ​​​​​​​ فارغ التحصیل سال 1369 از دانشکده ی صدا و سیما.
حضور در مرکز همدان تا سال 1379 و اعزام به دفتر صدا و سیما در کشور پاکستان و انجام ماموریت تا سال 1382 ، بعد از آن شروع فعالیت در شبکه ی 4 سیما.
طی این سال ها در مجموعه ای از سریال ها، فیلم های سینمایی  و مستند به عنوان فیلم بردار ، تصویربردار و کارگردان فعالیت نموده است.


ما چند نفر (فیاض موسوی) ◄

خسته دلان (سیروس الوند) ◄

گمگشده (راما قویدل) ◄

دولت مخفی (حسن برزیده) ◄

از یاد رفته (فریدون حسن پور) ◄

گذر از رنج ها (فریدون حسن پور) ◄

ارتفاع صفر (حسن برزیده) ◄

از یادها رفته (بهرام بهرامیان) ◄
پریناز (بهرام بهرامیان) ◄

وقت بودن (جلیل سامان) ◄

سفر عشق (بیژن شکرریز) ◄
مجموعه ی مستند ایران ◄

سفالینه◄

نقشینه ◄

مجموعه مستند ایرانشهر ◄

شمس الضحی ◄

کاشانه ؛ بن بست ◄

یادیار ◄

کاشنبرو (k2) ◄

مجموعه مستند آوای زندگانی ◄
جایزه برتر و تندیس مگنولیا (شانگهای چین- 1998) ◄

دیپلم افتخار (زاگرب- 1998) ◄

تندیس زرین بهترین مستند(چهارمین جشنواره سیما- 1382) ◄

جایزه بهترین تصویربرداری و نورپردازی چهارمین جشنواره سیما- 1382◄

تندیس زرین بهترین مستند ◄

جشنواره دفاع مقدس- 1381◄

جایزه بهترین تصویربرداری و نورپردازی (جشنواره دفاع مقدس- 1381)◄

جایزه ویژه بهترین مستند (جشنواره روستا-1376)◄

جایزه برتر (جشنواره رویش- 1384◄)

جایزه برتر(جشنواره مستند یادگار- 1381) ◄

جایزه بهترین نوردازی )جشنواره فجر - 1387 ) ◄

جایزه بهترین کارگردانی و تصویربرداری (جشنواره امور بین الملل- 1381-1382)◄