ورکشاپ خلق سبک در فیلمبرداری 
اساتید: مرتضی پورصمدی- تورج اصلانی-مسعود امینی تیرانی
​​​​​​​زمان کارگاه : 8 ساعت 

پیش ثبت نام

ورکشاپ فیلمبرداری و برنامه ریزی
اساتید: مرتضی پورصمدی - مصطفی احمدی
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت 

پیش ثبت نام

ورکشاپ فیلمبرداری و تولید
اساتید: تورج اصلانی - جلیل شعبانی 
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت 

پیش ثبت نام

ورکشاپ فیلمبرداری و فیلمنامه 
اساتید: مسعود امینی تیرانی - مجید برزکر
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت 

پیش ثبت نام

ورکشاپ فیلمبرداری و کارگردانی 
اساتید: تورج اصلانی - کیوان علی محمدی
​​​​​​​​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساع
ت 

پیش ثبت نام

ورکشاپ فیلمبرداری و طراحی صحنه
اساتید: علی لقمانی - سیامک احصایی
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت 

پیش ثبت نام

ورکشاپ فیلمبرداری و دستیار فیلمبردار
اساتید : ایرج عاشوری - مهدی اصلانی 
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت 

پیش ثبت نام

ورکشاپ فیلمبرداری و طراحی گریم 
اساتید: تورج اصلانی - سودابه خسروی 
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت ​​​​​​​

پیش ثبت نام

ورکشاپ فیلمبرداری و طراحی لباس 
اساتید: مسعود امینی تیرانی - لیلا نقدی
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت 

پیش ثبت نام

​​ورکشاپ فیلمبرداری و عکاسی 
اساتید: محمد آلادپوش - علی نیک رفتار
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت 

پیش ثبت نام

ورکشاپ فیلمبرداری و صدابرداری
اساتید: تورج اصلانی - ایرج شهزادی 
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت 

پیش ثبت نام

ورکشاپ فیلمبرداری و  جلوه های ویژه ی میدانی
اساتید: علیرضا برازنده - آرش آقا بیک
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت 

پیش ثبت نام

ورکشاپ ​​فیلمبرداری و جلوه های ویژه ی بصری 
اساتید: تورج اصلانی - سینا قویدل
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت 

پیش ثبت نام

​​ورکشاپ فیلمبرداری و تدوین
اساتید: نازنین مفخم - محمد آلادپوش
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت 

پیش ثبت نام

​​ورکشاپ فیلمبرداری و بازیگری 
اساتید: ساعد نیک ذات - پانته آ پناهی ها 
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت 

پیش ثبت نام

ورکشاپ فیلمبرداری و کارگردانی مستند  
اساتید: مرتضی پورصمدی - مهرداد اسکویی
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت 

پیش ثبت نام

ورکشاپ فیلمبرداری و اصلاح رنگ 
اساتید: تورج اصلانی - سهراب نوربخش
​​​​​​​زمان کارگاه : 4 ساعت 

پیش ثبت نام