درباره ی آموزشگاه سینمایی ماد 

آموزشگاه آزاد سینمایی ماد، به عنوان اولین برگزارکننده ی دوره های تخصصی جامع فیلمبرداری افتخار دارد تا بستر مناسبی را جهت آموزش، رشد و شکوفایی استعداد هنرجویان فراهم کرده تا بتوانند در یک محیط آموزشی حرفه ای از حضور اساتید مطرح و برجسته ی سینما و تلویزیون ایران دریک دوره ی یکساله بهره مند گردند. آموزشگاه آزاد سینمایی ماد به عنوان تنها ارائه کننده ی خدمات آموزشی در حوزه ی تخصصی فیلمبرداری با پیشبرد اهداف طولانی مدت مبنی بر به وجود آوردن تیمی حرفه ای که متشکل از هنرجویان فارغ التحصیل و نمونه ی دوره ی جامع فیلمبرداری هستند، قصد دارد تا ورود به پروژه های حرفه ای و کار در این حوزه را برای هنرجویان مجموعه سهل الوصول کرده و مسیر را برای پیشرفت در این حوزه هموار گرداند.​​​​​​​​​​​​​​