منیژه حاتمی
روانشناس و هیپنوتراپیست


منیژه حاتمی متولد 1343 در شهر تهران است. وی در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی تحصیل کرده است. وی از سال 1389 در کلینیک های روانشناسی به عنوان سوپروایزر مشغول خدمت بوده است، وی عضو رسمی انجمن بین المللی هیپنوتیزم، رواندرمانگر و عضو انجمن روانشناسی APA می باشد.
 

سابقه کاری (فعالیت در کلینیک ها)
کلینیک به روان
کلینیک هستی
کلینیک آوان
موسسه ندای درون
کلینیک سپاس
کلینیک راه نور
 
 
دارای مدارک
 ورکشاپ های انجمن آسیایی هیپنوتیزم / ورکشاپ کنترل درد با هیپنوتیزم
 ورکشاپ تجربه خروج از بدن / ورکشاپ مدیریت هیجان های ناکارآمد با تپینگ و هیپنوتراپی
 دارای مدارک فن بیان و سخنوری
 از سازمان مدیریت و برنامهریزی
 دارای مدارک از کنگره جهانی مهارت های ذهنی
 

 
تواناییها، مهارتها و تخصصها
 دانش آموخته انجمن هیپنوتیزم بالینی و علمی کشور
 عضو رسمی انجمن هیپنوتیزم بینالمللی ، رواندرمانگر
 عضو انجمن روانشناسی APA

 هیپنوتراپیست
 
دوره های آموزشی و همایش های تخصصی
دوره اکت
دوره هیپنوتراپی
توانایی آموزش
مطالب روانشناسی
توانایی آموزش خودهیپنوتیزم
توانایی آموزش آرامش درمانی
توانایی آموزش تحکیم خانواده
توانایی سخنرانی
توانایی آموزش رهایی کودک درون
توانایی آموزش ذهن شاد
توانایی آموزش مدیریت خشم
توانایی آموزش مدیریت خود

توانایی آموزش مهارتهای زندگی