سبک شناسی سینما
استاد : فرزاد موتمن 
مدت زمان: 12 ساعت 


شناخت تحلیلی تاریخ سینمای مستند ( از ژیگاورتوف تا سینما وریته )تحلیل فیلم 
استاد : علی فرهمند 
مدت زمان : 12 ساعت 


شناخت تحلیلی از مقوله ی ژانر در سینما : از وسترن و گنگستری تا فیلم نوار و ....


نقاشی و سینما
استاد : کیوان کهریزی
مدت زمان : 12 ساعت 


شعر، ادبیات، سینما
استاد : علی اکبر حیدری
مدت زمان : 12 ساعت 
موسیقی فیلم​​​​​​​

قصه نویسینوشتن با دوربیناصول فیلمبرداریاصول تدویناصول صدااصول صحنه و لباسفیلمنامه نویسیتولید فیلمبرنامه ریزی فیلموظایف دستیار کارگردانوظایف منشی صحنهپخش فیلمکارگردانی خلاقکارگاه فیلمسازی کوتاه


​​​​​​​
دگر خوانی سینمای مستند

دوره ی جامع فیلمسازی