​ترم اول : شناخت هنر تصویر 

نام دروس 

مبانی هنرهای تجسمی
رنگ شناسی 
ساختار فنی عکس
تحلیل ترکیب بندی عکس
اصول قرارداد حقوقی 
​​اصول بیمه مسئولیت و تجهیزات
آناتومی چشم در فیلمبرداری 
آناتومی بدن در فیلمبرداری 
روانشناسی در فیلمبرداری 
 

​ترم دوم : دستیار فیلمبردار 

نام دروس
​​​​​​​ 

مبانی سینمای دیجیتال
شناخت انواع دوربین ها
شناخت انواع لنزها
شناخت ابزار نور و کاربرد آن
شناخت ابزار حرکتی و کاربرد آن
فیزیک نور
اجرای فوکوس
اپراتوری دوربین و دی آی تی
​​​نگهداری تجهیزات فیلمبرداری​​​​​​​

​ترم سوم : دستیار فیلمبردار 

نام دروس
 

مبانی سینمای دیجیتال
شناخت انواع دوربین ها
شناخت انواع لنزها
شناخت ابزار نور و کاربرد آن
شناخت ابزار حرکتی و کاربرد آن
فیزیک نور
اجرای فوکوس
اپراتوری دوربین و دی آی تی
نگهداری تجهیزات فیلمبرداری​​​​​​​

​ترم چهارم : مدیر فیلمبرداری

نام دروس
​​​​​​​
​​​​​​​ 
فرهنگ سینما
خلق سبک در فیلمبرداری
فیلمبرداری و تولید
فیلمبرداری و برنامه ریزی
فیلمبرداری و فیلمنامه
فیلمبرداری و کارگردانی
فیلمبرداری و طراحی صحنه
فیلمبرداری و طراحی لباس
فیلمبرداری و طراحی گریم
فیلمبرداری و دستیار فیلمبردار
فیلمبرداری و جلوه های ویژه میدانی
فیلمبرداری و صدابرداری
فیلمبرداری و عکاسی
فیلمبرداری و بازیگری
فیلمبرداری و تدوین
فیلمبرداری و جلوه های ویژه بصری
فیلمبرداری و اصلاح رنگ
فیلمبرداری و کارگردانی مستن
د