دوره ی کارگردانی خلاق 

مدرس : کیوان علیمحمدی

​​​​​​​           مدت زمان : 24         

در این دوره علاقه مندان با مباحث زیر آشنا می شوند : 


​شناخت سینما 
مواجهه با متن 
عناصر روایی در سینما 
طراحی ساختار 
نقاشی کردن فیلم 
بازیگری خلاق
ویدئو کلیپ
صدا
​​​​​​