مسعود سلامی
مدیر فیلمبرداری

مسعود سلامی مدیر فیلم برداری و متولد اراک است.وی فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینما از دانشگاه سوره است.او در فیلم های همچون میگرن، هیچ و سیزده ۵۹ مشارکت داشته است.

​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​فیلم شناسی
روزی روزگاری آبادان (۱۳۹۹)
سه کام حبس (۱۳۹۸)
آشفته گی (۱۳۹۷)
مصادره (۱۳۹۶)
هایلایت (۱۳۹۶)
خفگی (۱۳۹۵)
زرد (۱۳۹۵)
زیر سقف دودی (۱۳۹۵)
گشت ۲ (۱۳۹۵)
زاپاس (۱۳۹۴)
ماحی (۱۳۹۴)
قندون جهیزیه (۱۳۹۳)
متولد ۶۵ (۱۳۹۳)
آزادی مشروط (۱۳۹۲)
خواب زده ها (۱۳۹۲)
زندگی جای دیگریست (۱۳۹۲)
ناخواسته (۱۳۹۲)
 

Accordion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.