کیوان علیمحمدی
کارگردان و فیلنامه نویس

متولد 17 شهریور 1351، تهران
دانش آموخته ی مترجمی زبان 
وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1384 با فیلم «شبانه» آغاز کرد.


​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ کارگردان
سینما شهر قصه (فیلم) (۱۳۹۷)
گیلدا (۱۳۹۵)
ارغوان (۱۳۹۳)
شبانه‌روز (۱۳۸۷)
شبانه (۱۳۸۴)


نویسنده
گیلدا (۱۳۹۵)
ارغوان (۱۳۹۳)
شبانه‌روز (۱۳۸۷)
شبانه (۱۳۸۴)

تدوین
شبانه‌روز (۱۳۸۷)
ارغوان (۱۳۹۳)
گیلدا(۱۳۹۵)