محمد آلاد پوش
مدیر فیلم برداری


​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​

فیلم‌شناسی
سوفی و دیوانه (۱۳۹۵)
ماجان (۱۳۹۵)
سمفونی تولد (۱۳۹۵)
حکایت عاشقی (۱۳۹۳)
پاپ (۱۳۹۲)
میهمان داریم (۱۳۹۲)
حوض نقاشی (۱۳۹۱)
یک عاشقانه ساده (۱۳۹۰)
آقا یوسف (۱۳۸۹)
سعادت‌آباد (۱۳۸۹)
پوسته (۱۳۸۷)
کیمیا و خاک (۱۳۸۷)
یک وجب از آسمان (۱۳۸۷)
به همین سادگی (۱۳۸۶)
دست‌های خالی (۱۳۸۵)
قصه عشق (۱۳۸۵)
خانه روشن (۱۳۸۴)
ستاره‌ها ۱: ستاره می‌شود (۱۳۸۴)
ستاره‌ها ۲: ستاره‌است (۱۳۸۴)
ستاره‌ها ۳: ستاره بود (۱۳۸۴)
شاعر زباله‌ها (۱۳۸۴)
دیوانه‌ای از قفس پرید (۱۳۸۱)
صورتی (۱۳۸۱)
عشق فیلم (۱۳۸۱)
گاوخونی (۱۳۸۱)
عزیزم من کوک نیستم (۱۳۸۰)
ایستگاه متروک (۱۳۸۰)
شام آخر (۱۳۸۰)
مومیایی۳ (۱۳۷۸)
ایران سرای من است (۱۳۷۷)
زشت و زیبا (۱۳۷۷)
شیدا (۱۳۷۷)
سرزمین خورشید (۱۳۷۵)
درد مشترک (۱۳۷۳)
کوسه‌ها (۱۳۷۳)
شهر در دست بچه‌ها (۱۳۷۰)
مرغ و همسایه (۱۳۷۰)
سایه خیال (۱۳۶۹)
کارآگاه ۲ (۱۳۶۷)
گزارش یک قتل (۱۳۶۵)
کلید (۱۳۶۴)


جوایز
کاندید سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌برداری از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم "سوفی و دیوانه" - ۱۳۹۵
برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌برداری از بیستمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم "ایستگاه متروک" - ۱۳۸۰
برنده تندیس زرین بهترین فیلم‌برداری از اولین دوره جشن خانه سینما برای فیلم "سرزمین خورشید" - ۱۳۷۶
برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌برداری از پانزدهمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم "سرزمین خورشید" - ۱۳۷۵
برنده لوح زرین بهترین فیلم‌برداری از پنجمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم "گزارش یک قتل" - ۱۳۶۵
کاندید سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌برداری از جشنواره بیست و چهارم فیلم فجر برای فیلم "ستاره‌ها - جلد ۱: ستاره می‌شود - ۱۳۸۴
کاندید سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌برداری از جشنواره بیست و دوم فیلم فجر برای فیلم "گاوخونی" - ۱۳۸۲
کاندید تندیس زرین بهترین فیلم‌برداری از هشتمین دوره جشن خانه سینما برای فیلم "گاوخونی" - ۱۳۸۳
کاندید تندیس زرین بهترین فیلم‌برداری از ششمین دوره جشن خانه سینما برای فیلم "ایستگا متروک" - ۱۳۸۱
کاندید تندیس زرین بهترین فیلم‌برداری از ششمین دوره جشن خانه سینما برای فیلم "شام آخر" - ۱۳۸۱
کاندید تندیس زرین بهترین فیلم‌برداری از چهارمین دوره جشن خانه سینما برای فیلم "مومیایی ۳" - ۱۳۷۹
برنده تندیس زرین بهترین فیلم‌برداری از سومین دوره جشن خانه سینما برای فیلم "زشت و زیبا" - ۱۳۷۸
کاندید سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌برداری از هجدهمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم "مومیایی ۳" - ۱۳۷۸
 ​​​​​​​