محمد اسماعیل امامی برنده ی لوح زرین بهترین فیلمبرداری از دومین جشنواره فیلم فجر 1362

 

 

محمداسماعیل امامی فیلم‌بردار ایرانی، دورۀ‌ آموزش‌ فیلم‌برداری‌ را در وزارت‌ فرهنگ‌ و هنر (۱۳۴۴ش) گذراند و به استخدام‌ همین وزارت‌خانه درآمد، و از سال ۱۳۴۵ فیلم‌بردار فیلم‌های‌ مستند و خبری‌ شد. از فیلم‌های کوتاه او در مقام فیلم‌بردار، تپه‌های‌ قیطریه‌، یا ضامن‌ آهو، مسجد گوهرشاد، بازارهای‌ مشهد، مس‌ سرچشمه،‌ و مروری‌ کوتاه‌ بر دانه‌های‌ روغنی‌ در ایران می توان اشاره کرد. وی فعالیتش‌ را در سینما از سال ۱۳۴۹ در مقام دستیار فیلم‌بردار در فیلم‌ (آرامش‌ در حضور دیگران‌) به‌کارگردانی ناصر تقوایی‌ آغاز کرد. امامی فیلم‌بردار فیلم‌های هیولای‌ درون‌ (خسرو سینایی‌، ۱۳۶۱) و تماس‌ (خسرو ملکان‌، ۱۳۶۸) بود و  از دومین‌ جشنوارۀ‌ فیلم‌ فجر (۱۳۶۲)، لوح‌ زرین‌ بهترین‌ فیلم‌برداری‌ برای‌ فیلم‌ هیولای‌ درون را دریافت کرد‌.

قابل ذکر است که از سال 1367 به بعد سیمرغ بلورین جایگزین لوح زرین شده است.

 

 سوابق تحصیلی

1-دیپلم طبیعی / تهران / ١٣٤١

٢-گذراندن دوره شش ماهه فیلمبرداری وزارت فرهنگ و هنر سابق (تئوری و عملی) / ١٣٤٤

 

سوابق حرفه‌ای ( فیلمبرداری)

1-  تپه‌های قیطریه / فیلمبردار / کوتاه، مستند / ١٣٤٨/ کارگردان: پرویز کیمیاوی 

٢-  یا ضامن آهو / فیلمبردار / کوتاه، مستند / ١٣٤٩/ کارگردان: پرویز کیمیاوی

٣-  گلابگیری میمند / فیلمبردار / کوتاه، مستند / ١٣۵١ / کارگردان: برهان آزاد 

٤-  استان بوشهر / فیلمبردار / کوتاه، مستند / ١٣۵٢ / کارگردان: اسماعیل لبافی

۵-  شاهنامه فردوسی / مدیر فیلمبرداری / بلند داستانی / ١٣۵٣/ کارگردان: نصیب نصیبی 

٦-  بشقاب‌پرنده / مدیر فیلمبرداری / بلند داستانی / ١٣۵٤ / کارگردان: محمد جغتایی 

٧-  تاریخ نیشابور / مدیر فیلمبرداری / بلند در دو قسمت /١٣٦٠/کارگردان:خسرو سینایی 

٨-  مرثیه گمشده / مدیر فیلمبرداری / بلند در دو قسمت / ١٣٦١-١٣٦٢ / کارگردان: خسرو سینایی 

٩-  گلیم قشقایی / مدیر فیلمبرداری / مستند / ١٣٦٠ / کارگردان: سیامک بیات 

١٠-دریاچه برشیان /  مدیر فیلمبرداری / مستند / ١٣٦١ / کارگردان: مسعود ثوابی 

١١-از کنگاور تا قصر شیرین / مدیر فیلمبرداری / مستند کوتاه / ١٣۵٦ / کارگردان: نصیب نصیبی 

١٢-موج/ مدیر فیلمبرداری / مستند کوتاه / ١٣٦٠ / کارگردان: سیامک بیات 

١٣-موزه آبگینه / مدیر فیلمبرداری / مستند کوتاه / ١٣٦٠ / کارگردان: نصیب نصیبی 

١٤-گذری به سیستان / مدیر فیلمبرداری / مستند کوتاه / ١٣٦١ / کارگردان: سیامک بیات 

١۵-صید سنتی مروارید / مدیر فیلمبرداری / مستند کوتاه / ١٣٦٢ / کارگردان: سیامک بیات 

١٦- پزشکان در جبهه / مدیر فیلمبرداری / مستند کوتاه / ١٣٦٤ / کارگردان: محمود سمیعی 

١٧-هیولای درون / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٦١ / کارگردان: خسرو سینایی 

١٨- تماس / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٦٦ / کارگردان: خسرو ملکان 

١٩-قنات‌های سنتی / مدیر فیلمبرداری / کوتاه / ١٣۵٦ / کارگردان: میر بهاء 

٢٠- دانه‌های روغنی / مدیر فیلمبرداری / مستند کوتاه / ١٣٦۵/ کارگردان: منوچهر طبری 

٢١-کارخانجات مینو / مدیر فیلمبرداری / بلند / ١٣٦٦ / کارگردان: اسماعیل امامی 

٢٢-حلقه رنگی / مدیر تصویربرداری / مستند کوتاه / ١٣٧٨-١٣٧٩ / کارگردان: محمدرضا اسلامی

 

دیگر سوابق حرفه‌ای

-سد بلوچستان / کارگردان و تهیه کننده / سریال / ١٣٧٠-١٣٧١ / کارگردان: اسماعیل امامی 

٢-سد ١۵ خرداد / کارگردان و تهیه کننده / سریال / ١٣٧٠-١٣٧٢ / کارگردان: اسماعیل امامی 

٣-سد الغدیر ساوه / کارگردان و تهیه کننده / سریال / ١٣٧١-١٣٧٣ / کارگردان: اسماعیل امامی 

٤-سد شهید یعقوبی / کارگردان و تهیه کننده / سریال /١٣٧٣-١٣٧٤ / کارگردان: اسماعیل امامی 

۵-گفتگو در مه / کارگردان و تهیه کننده / بلند / ١٣٨٠ / کارگردان: محمدرضا مقدسیان

٦-سد کارون ٣ / کارگردان و تهیه کننده / بلند / ١٣٨٠ / کارگردان: اسماعیل امامی

٧-سد نهم زنجان / کارگردان و تهیه کننده / بلند /١٣٨٠-١٣٨١ / کارگردان: اسماعیل امامی

٨-سد و نیروگاه ملاصدرا استان فارس/کارگردان و تهیه کننده/بلند/١٣٨١-١٣٨٦/کارگردان:اسماعیل امامی 

٩-سد اکباتان همدان / کارگردان و تهیه کننده / بلند / ١٣٨٦-١٣٨٧ / کارگردان: اسماعیل امامی

 

جوایز

١-هیولای درون / ١٣٦١ / لوح زرین و دیپلم افتخار فیلمبرداری جشنواره فیلم فجر

٢-یا ضامن آهو / ١٣۵١ / جایزه نقدی از جشنواره مونت کارلو

 

 

منابع:

http://www.irscine.com